Alat yang diperlukan adalah:
1. Bor Listrik
2. Hole Saw Kits (Mata Bor)